Lóže byla založena již v roce 1920 pod záštitou italské Veliké lóže. Ustavující schůze se konala dne 23. 10. 1920 a světlo bylo do lóže vneseno dne 5. 11. 1920.
Lóže Dílo hrála významnou roli při založení Národní veliké lóže československé v roce 1923, jejíž se stala spoluzakladatelkou. O necelých sedm desítek let později jí historie opět dopřála, aby díky svým přeživším bývalým členům splnila znovu stejnou úlohu spoluzakladatelky při novém probuzení VLČR v roce 1990.

Lóže Dílo byla původně zamýšlena jako lóže profesní a průmyslová, a proto byli jejími zakladateli zejména přední představitelé tehdejšího československého průmyslu a  technických oborů. Postupně přicházeli členové i  z  jiných profesí, lékaři, advokáti, akademici či umělci. Lóže pracovala velmi intenzivně a  věnovala se jak Královskému umění, tak i  práci sociální a  humanitární. Její členové se v  rámci svého profánního působení aktivně účastnili na budování nové republiky. Lóže byla známa svou bohatou přednáškovou činností a  těšila se hojným návštěvám zednářů z  jiných lóží, včetně některých zahraničních obediencí.

V r. 1938 po Mnichovu bylo z důvodů ochrany členů přikročeno k vynucenému „uspání“ a  přerušení činnosti všech tehdejších místních lóží. Nemálo svobodných zednářů se následně zapojilo do protinacistického odboje, ani lóže Dílo nebyla výjimkou. Přitom někteří z  nich padli přímo v  boji za svobodu, jiní zas byli posláni do nacistických koncentračních táborů, kde část z nich zahynula.

Po skončení II. světové války byla lóže Dílo spolu s  dalšími lóžemi znovu probuzena s patřičným poválečným entusiasmem. V r. 1951 došlo ale k druhému uspání všech lóží kvůli nové totalitě. Tentokrát to trvalo téměř 40 let. Dnes lóže Dílo, na začátku druhého století od svého založení, i v dnešní složité době hledí opět s optimismem do budoucna.

autor textu: Stefan Stanev