LITERATURA

 

SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY

 

 • Anderson, Komenský: Staré povinnosti svobodných zednářů, CAD Press/RI-EL, Bratislava
 • Anderson, James: Konstituce svobodných a přijatých zednářů, Cad press 1993, Praha
 • Antonín, L., Moudrost-Síla-Krása, NK ČR, Praha 2003
 • Bělina, J., Svobodné zednářství (vydavatel ani vročení neuvedeny, asi 1905 – 1914)
 • Beránek, J., Tajemství lóží, Mladá fronta, Praha 1994
 • Beresniak, D., Slobodomurári – stavitelia svetla, Sofa, Bratislava 2002
 • Borovička, M., Tajné dějiny zednářských lóží, Ottovo nakl., Praha 2003
 • Boucher, J., Zednářská symbolika, Trigon, Praha 1998
 • Boutmý, G.: Svobodné zednářství a velezrada, Praha 1907, Cyrilo-Metodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba
 • Cesty Svobodného zednářství, Petrklíč, Praha 2001
 • Čechurová, J., Čeští svobodní zednáři ve XX. století, Libri, Praha 2002
 • Gintl, Z., Svobodné zednářství, Volná myšlenka, Praha 1926
 • Glückselig, J., Tajné společnosti, Magnet-Press, Praha 1993
 • Haubelt, J., Studie o Ignáci Bornovi, UK, Praha 1972
 • Havel, V. M., Mé vzpomínky, Lidové noviny, Praha 1993
 • Jacq, Ch., Mistr Hiram a král Šalamoun, ALPRESS, Frýdek-Místek 1997
 • Kerning, J.B.: Listy o královském umění. Trigon Praha 1991
 • Kipling, R., Povídky zednářské lóže, V. Petr, Praha 1930
 • Kischke, H., Andicz, H., Haubelt, J., Svobodní zednáři, ETC Publishing, Praha 1997
 • Knight, Ch., Lomas, R., Klíč k Chíramovi, ARGO, Praha 1998
 • Kolektív autorů: Opus Magnum., Trigon, Praha 1997
 • Konrád, Rudolf: Léta učňovská – Kapitoly o symbolice, Trojúhelník, vyd. J.Sedmík, Praha 1934
 • Konrád, Rudolf: Po točitém schodišti – Kapitoly o symbolice pro tovaryše, Trojúhelník, vyd. J.Sedmík, Praha 1936
 • Krédo československé zednářské lóže J.A.Komenský v Or. pražském
 • Kroupa, J., Alchymie štěstí, Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 1987
 • Kuhndel, Jan: Začátky zednářství na Moravě, Olomouc 1938
 • Kuchař, J., Praha esoterická, Eminent, Praha
 • Lennhoff, E., Svobodní zednáři, Petrklíč, Praha, 1993
 • Lešehrad, E., Čeští hudebníci – zednáři, Legiografie, Praha 1933
 • Lešehrad, E., O založení české zednářské lóže „U tří korunovaných sloupů v Or. Praha“ r. 1905, Legiografie, Praha 1935
 • Lobkowicz, P. F., Legenda svobodných zednářů, Ivo Železný, Praha 1996
 • Mašlaň, F., Dějiny Svobodného zednářství v Čechách, Kawana, Praha 1993
 • Mucha, A., Svobodné zednářství, Volná myšlenka, Praha 1924
 • Nettl, Pavel: Zednářská hudba a Mozart
 • Ort, P., Svobodné zednářství, ARISTA/EPOCHA, Praha, 2001
 • Ridley, J., Svobodní zednáři, BB/art, 2004
 • Robinson, J. J., Zrozeni v krvi, Votobia, Olomouc 1996
 • Sebottendorf, R. V., Prakse starého tureckého zednářství, B. Kočí, Praha 1925
 • Sedmík, J.: Po cestách ke královskému umění, Trojúhelník, Praha 1937
 • Sladomel, V.: Svobodné zednářství, Praha 1895
 • Srb, T., Řád svobodných zednářů 1 Individuální cesta k poznání skryté skutečnosti, Eminent 2001
 • Srb, T., Řád svobodných zednářů 2 Symbolika jako prostředek hledání světla, Eminent 2003
 • Srb, T., Řád svobodných zednářů 3 Iniciační cesta skotského ritu starého a přijatého, Eminent 2009
 • Stibral, J.,: Svobodní zednáři. Artfórum jazzová sekce, Praha 1994
 • Strejček, V., Zednáři, jejich historie, tajemství a duchovní cesta, Unitaria, Praha 1996
 • Symbolika svobodných zednářů (její vznik a význam), Professional publishing, 2000
 • Systém zednářské lóže /System Freimauerloge/, Praha 1794
 • Šindelář, B., Francouzská buržoasní revoluce a svobodní zednáří, Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, rada historická C 32, Universita J.E.Purkyně, Brno 1985
 • Tabris: Svobodné zednářství, Praha 1910, nakl. Hejda – Tuče
 • Toman, L., Po tajných cestách
 • Volf, J., Pokusy o obnovení svobodného zednářství v Čechách v l. 1848 – 1914, Věstník Král. Čes. Spol. nauk, Tř. I. Roč. 1933
 • Vonka, R. J.: „Zednářska symbolika“, Praha 1928. Svobodné zednářství: Stručný výklad z rozsáhlejšího díla, SVAM, Praha 1992
 • Vurm, B., Tajné dějiny Evropy
 • Weinfurter, K., Svobodné zednářství, jeho účel a tajemství, Šolc a Šimáček, Praha (nevročeno)
 • Wendling, P.: Neomylní. Tajomstvá exkluzívnych klubov, lóží a krúžkov, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1999
 • Zachystal, Fr.: Vznik svobodného zednářství v Čechách. 1937

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tato webová stránka používá soubory cookie k poskytování služeb. Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close