SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY

 

 • Anderson, Komenský: Staré povinnosti svobodných zednářů, CAD Press/RI-EL, Bratislava
 • Anderson, James: Konstituce svobodných a přijatých zednářů, Cad press 1993, Praha
 • Antonín, L., Moudrost-Síla-Krása, NK ČR, Praha 2003
 • Bělina, J., Svobodné zednářství (vydavatel ani vročení neuvedeny, asi 1905 – 1914)
 • Beránek, J., Tajemství lóží, Mladá fronta, Praha 1994
 • Beresniak, D., Slobodomurári – stavitelia svetla, Sofa, Bratislava 2002
 • Borovička, M., Tajné dějiny zednářských lóží, Ottovo nakl., Praha 2003
 • Boucher, J., Zednářská symbolika, Trigon, Praha 1998
 • Boutmý, G.: Svobodné zednářství a velezrada, Praha 1907, Cyrilo-Metodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba
 • Cesty Svobodného zednářství, Petrklíč, Praha 2001
 • Čechurová, J., Čeští svobodní zednáři ve XX. století, Libri, Praha 2002
 • Gintl, Z., Svobodné zednářství, Volná myšlenka, Praha 1926
 • Glückselig, J., Tajné společnosti, Magnet-Press, Praha 1993
 • Haubelt, J., Studie o Ignáci Bornovi, UK, Praha 1972
 • Havel, V. M., Mé vzpomínky, Lidové noviny, Praha 1993
 • Jacq, Ch., Mistr Hiram a král Šalamoun, ALPRESS, Frýdek-Místek 1997
 • Kerning, J.B.: Listy o královském umění. Trigon Praha 1991
 • Kipling, R., Povídky zednářské lóže, V. Petr, Praha 1930
 • Kischke, H., Andicz, H., Haubelt, J., Svobodní zednáři, ETC Publishing, Praha 1997
 • Knight, Ch., Lomas, R., Klíč k Chíramovi, ARGO, Praha 1998
 • Kolektív autorů: Opus Magnum., Trigon, Praha 1997
 • Konrád, Rudolf: Léta učňovská – Kapitoly o symbolice, Trojúhelník, vyd. J.Sedmík, Praha 1934
 • Konrád, Rudolf: Po točitém schodišti – Kapitoly o symbolice pro tovaryše, Trojúhelník, vyd. J.Sedmík, Praha 1936
 • Krédo československé zednářské lóže J.A.Komenský v Or. pražském
 • Kroupa, J., Alchymie štěstí, Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 1987
 • Kuhndel, Jan: Začátky zednářství na Moravě, Olomouc 1938
 • Kuchař, J., Praha esoterická, Eminent, Praha
 • Lennhoff, E., Svobodní zednáři, Petrklíč, Praha, 1993
 • Lešehrad, E., Čeští hudebníci – zednáři, Legiografie, Praha 1933
 • Lešehrad, E., O založení české zednářské lóže „U tří korunovaných sloupů v Or. Praha“ r. 1905, Legiografie, Praha 1935
 • Lobkowicz, P. F., Legenda svobodných zednářů, Ivo Železný, Praha 1996
 • Mašlaň, F., Dějiny Svobodného zednářství v Čechách, Kawana, Praha 1993
 • Mucha, A., Svobodné zednářství, Volná myšlenka, Praha 1924
 • Nettl, Pavel: Zednářská hudba a Mozart
 • Ort, P., Svobodné zednářství, ARISTA/EPOCHA, Praha, 2001
 • Ridley, J., Svobodní zednáři, BB/art, 2004
 • Robinson, J. J., Zrozeni v krvi, Votobia, Olomouc 1996
 • Sebottendorf, R. V., Prakse starého tureckého zednářství, B. Kočí, Praha 1925
 • Sedmík, J.: Po cestách ke královskému umění, Trojúhelník, Praha 1937
 • Sladomel, V.: Svobodné zednářství, Praha 1895
 • Srb, T., Řád svobodných zednářů 1 Individuální cesta k poznání skryté skutečnosti, Eminent 2001
 • Srb, T., Řád svobodných zednářů 2 Symbolika jako prostředek hledání světla, Eminent 2003
 • Srb, T., Řád svobodných zednářů 3 Iniciační cesta skotského ritu starého a přijatého, Eminent 2009
 • Stibral, J.,: Svobodní zednáři. Artfórum jazzová sekce, Praha 1994
 • Strejček, V., Zednáři, jejich historie, tajemství a duchovní cesta, Unitaria, Praha 1996
 • Symbolika svobodných zednářů (její vznik a význam), Professional publishing, 2000
 • Systém zednářské lóže /System Freimauerloge/, Praha 1794
 • Šindelář, B., Francouzská buržoasní revoluce a svobodní zednáří, Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, rada historická C 32, Universita J.E.Purkyně, Brno 1985
 • Tabris: Svobodné zednářství, Praha 1910, nakl. Hejda – Tuče
 • Toman, L., Po tajných cestách
 • Volf, J., Pokusy o obnovení svobodného zednářství v Čechách v l. 1848 – 1914, Věstník Král. Čes. Spol. nauk, Tř. I. Roč. 1933
 • Vonka, R. J.: „Zednářska symbolika“, Praha 1928. Svobodné zednářství: Stručný výklad z rozsáhlejšího díla, SVAM, Praha 1992
 • Vurm, B., Tajné dějiny Evropy
 • Weinfurter, K., Svobodné zednářství, jeho účel a tajemství, Šolc a Šimáček, Praha (nevročeno)
 • Wendling, P.: Neomylní. Tajomstvá exkluzívnych klubov, lóží a krúžkov, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1999
 • Zachystal, Fr.: Vznik svobodného zednářství v Čechách. 1937