Historie Lóže Dílo po roce 1990

Obnovení prací a začátek nového budování po roce 1990

 

Skoro hned po tzv. Sametové revoluci kdy československý národ svrhl komunistickou diktaturu, která trvala víc než 40 let od roku 1948 až 1989, dosud žijící českoslovenští zednáři „svolali“ a v nově budované demokracii začali postupně probouzet svoje lóže uspané již v roce 1951. Téměř hned po zhroucení komunistického režimu se posledních 29 bratrů svobodných zednářů, kteří přežili téměř 40 let uspání, uchopilo díla obnovit Řád. Činnost Velké Lóže byla obnovena přesně po roce od pádu režimu. Prvním Velkým Mistrem obnoveného řadu se stal br. Jiří Syllaba. Vnesení světla se konalo dne 17.11.1990 na slavnostním shromáždění v Martinickém paláci na Hradčanském nám. č. 6 v Praze, ve velkém sále tehdejšího Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy. Pro tento účel byly stejného dne probuzeny lóže Národ, Dílo a Most a byly zapsány pod pořadovými čísly 1 (Národ), 2 (Dílo) a 3 (Most) v Orientu Praha.

Mezi prvními členy Lóže Dílo byli bratři Marian Sti., Čestmír Bar., V. Šeb., Pavel Šeb., Gustav Šin., Ch. Weg. a další. Mistrem Lóže byl zvolen br. Čestmír Bár.

I po tomto novém začátku, stejně jako po svém původním, začala lóže intenzivně shánět hledající pro iniciaci a v r. 2000 měla již 35 členů. Od roku 1991 do roku 2000 se ve funkci ML po br. Bártovi vystřídali bratři Marian Sti., Gustav Šin., V. Šeb, a Pavel Mar.

Jak již je pro Lóži Dílo tradicí, spolu s obnovením lóžové činnosti byla obnovena i aktivní tvůrčí činnost bratrů formou zajímavých kreseb převážně z oblastí královského umění, ale také kreseb na historická, humánní a filosoficko-společenská témata. Během první dekády nového tisíciletí bratr Čestmír Bar. obohatil přednáškovou činnost svojí trojdílnou kresbou na téma „Inteligence a kosmický rozum“, která si získala velmi široký zájem i mimo Lóži Dílo. Další velmi zajímavá kresba byla na téma futuristické budoucnosti lidstva tentokrát napsanou a přednesenou bratrem B. Ště., kterému bohužel zákeřná nemoc ukončila velmi předčasně jeho mladý život, a v roce 2014 odešel na Věčný Východ. Br. B. Ště. měl před sebou skvělou perspektivu aktivní vědecko-technické a právnické činností, ale bohužel mu život nedal dostatek času.

V roce 2001 mistrovské kladivo převzal z rukou br. Pavla Mar. br. Miloslav Klí, který ho o dva roky později vrátil opět do rukou br. Mar.. Pod mistrovským kladivem mladého, ale již zkušeného a velmi pracovitého bratra Pavla Mar., Lóže Dílo kromě svých rituálních prací prováděla velmi aktivně i práce konferenční. Velmi populární např. byly konferenční práce pod metodickým řízením znalého br. Šip, na kterých byl postupně rozebírán zednářský rituál všech stupňů. Tyto práce byly doprovázeny velkým zájmem a budily aktivní diskuse mezi bratry. K tomu přispívalo i příjemné prostředí kanceláře advokátní společnosti vedené br. Pavlem Mar. v prostorech Kolovratského paláce v ul. Na Příkopě v centru Prahy, a tato tradice se přenesla i do jeho nové kanceláře v ul. Na Poříčí 19, kterou sdílí se starším br. J. Rat.

V tomto období existovala i druhá lóžová tradice. Každý rok v září bratři z Lóže Dílo zavítali do Bolechovic na Příbramsku, nedaleko Sedlčan. Zde v prostorách malého zámku patřícího rodině br. J. Sou. byl zahajován nový zednářský rok. Díky opravdové bratrské lásce a velké pohostinnosti br. Sou., jeho choti a syna A. Sou., který byl přijat také do lóže, a také díky symbolicko-mystické atmosféře, vytvářené mistrovskými autorskými malbami br. Sou. na stropě a stěnách velkého sálu, kde se konaly rituální práce, zůstala tato setkání v myslích a srdcích všech bratrů, kteří se jich alespoň jednou zúčastnili. Kromě lóžových prací se zde vždy konaly i zahradní slavnosti v nádherné zámecké zahradě, kterých se účastnily i rodinní příslušnici bratrů. Tato setkání podporovala a udržovala bratrskou lásku a porozumění i ze strany rodinných příslušníků bratrů. Bohužel br. J. Sou. odešel v roce 2008 předčasně na Věčný Východ.

V roce 2003 Lóže Dílo afiliovala br. S. Sta. z bulharské Lóže Zvezdata na Sofia (Hvězda Sofie), který se pak spolu s br. Pavlem Mar. a br. G. Sem z bulharské lóže velmi zasloužil o rozvoj bratrské spolupráce mezi oběma lóžemi. Tato spolupráce vyvrcholila na podzim roku 2004, kdy došlo k rituálnímu sbratření mezi Lóží Dílo a Lóží Zvezdata na Sofia. Rituál se odehrál v rámci práce Sjednocené Velké Lóže Bulharska (UGLB) v rekreačním komplexu Slunchev briag na bulharském pobřeží. Od té doby bratří z obou lóží mnohokráte navštěvovali práce druhých lóží – bulharští bratři jezdili do Prahy a čeští bratři na oplátku do Bulharska, kde byly navštěvovány práce v různých místech, vč. v Sofii, Ruse, Haskovo, Sozopolu a v některých černomořských rekreačních komplexech.

V roce 2005 br. Petr Fle. vystřídal bratra Pavla Mar. ve funkci Mistra Lóže a o tři roky později kladivo převzal br. Tomáš Roi. Lóže Dílo zahájila i v roce 2009 svůj zednářský rok v rodinném sídle zesnulého br. J. Sou. v Bolechovicích. Tentokrát byli bratři vítáni již bratrem A. Sou. a jeho matkou. Toto ale byl poslední rok v této víceleté tradici. Bohužel kvůli neshodám mnohých tehdejších bratrů s činností VM a VR převážná většina bratrů Lóže Dílo opustila spolu s dalšími bratry z lóží Národ a Most tohoto roku své mateřské lóže a založili nové lóže mimo jurisdikci VLČR. Tímto byla činnost Lóže Dílo kvůli nedostatečnému počtu bratrů dočasně přerušena na skoro celý rok.

Jen několik bratrů zůstalo a neopustilo Lóži Dílo. Mezi nimi byli mistři br. Pavel Mar., br. Marco Pas., br. Milan Šar. a br. Stefan Sta., dále pak nově přijatí bratři V. Nál. a M. Val. Pod iniciativou zkušeného bratra Mar. se tito bratři usilovně pokoušeli obnovit činnost Lóže. Bylo provedeno několik setkání se zástupci bratrů, kteří lóži opustili, ale bez úspěchu. Pak se bratři obrátili za pomoc k VM br. J. Brouskovi. VM svolal lóži k rituální práci, která se konala dne  31. května 2010 a které se nápomocně zúčastnilo několik mistrů z jiných lóží, mezi kterými byli br. Jiří Kad. A br. J. Svě. z Lóže Most, br. Rostislav. Šab. a br. A. Jeg. z Lóže Sibi et Posteris, a br. J. Rat. z Lóže U tří hvězd. Během této práce byli tito hostující bratři afiliováni do Lóže Dílo a tím se stala Lóže Dílo opět řádnou a dokonalou. VM pověřil funkcí ML br. Pavla Mar, a po zvolení dalších činovníků tímto byla práce Lóže Dílo fakticky obnovena. Tato historická lóžová práce se pro Lóži Dílo stala opět novým začátkem.

Není divu, že se i toto nejnovější období v 95 leté historii Lóže Dílo charakterizuje velkým entusiasmem a pilnou prací bratří, jejichž práce postupně vedla ke stabilnímu růstu lóže. Hlavně během tohoto nového období a po tomto novém začátku se nejvíce projevily schopnosti a zkušenost ML br. Mar., který svou energickou a intenzivní prací nejen udržoval vysoký duch bratrů v tomto nelehkém novém začátku, ve kterém každý z nich musel plnit někdy až tří funkce, ale také on sám prováděl velkou část organizačních prací a sháněl nové hledající. Zároveň br. Mar. spolupracoval aktivně i s ostatními lóžemi, udržoval široké mezinárodní kontakty a zúčastnil se v práci konstituční komise k Velké Radě a práci Velkého Soudu.

V červnu 2013 byl Mistrem Lóže zvolen br. Milan Šar., který pak v listopadu 2014, jen několik měsíců od jeho zvolení, odstoupil z funkce kvůli zvolení národním poslancem v parlamentu České republiky. Od něj kladivo převzal velmi zkušený br. Jiří Kad., který je současným Mistrem Lóže a zároveň Velkým Obřadníkem ve VLČR.

Logicky v tomto nejnovějším období převažují rituální práce iniciační a práce zahrnující povyšování nových bratrů postupně do 2. a 3. z. st., ale nechybí např. také i práce slavnostní. Práce lóže pod zkušeným vedením br. Kad. si zachovávají svůj entusiazmus, většina bratrů je aktivní a snaží se nejen navštěvovat veškeré lóžové práce vždy, když je to pro ně jen možné, ale i zúčastňují se různých úkolů a lóžových iniciativ. Br. Kad. také nastartoval novou lóžovou tradici. Již několikrát organizoval spolu s chotí bratrské soboty, na které pozval bratry i s rodinnými příslušníky, kde se konala velmi milá bratrská posezení, doprovázená svobodnými diskusemi.

Další velmi oblíbená iniciativa je spojena se zkušeným br. Marco Pasq, který se iniciativně ujal vyhledávání zajímavých míst a příležitostí v zahraničí a organizuje exkurze, spojené s návštěvami zahraničních lóží. Právě on stál za organizací návštěv v Istanbulu v listopadu 2013 a organizoval autobusový zájezd do Itálie v květnu 2015.  Obou návštěv se zúčastnili i bratři z dalších čsl. lóžích spolu  s rodinnými příslušníky. Další návštěvy plánuje br. Marco do New Yorku a Washingtonu.

V roce 2013 byly navázány blízké kontakty také s tureckou Lóží Ahenk z Istanbulu a skupina bratrů i s rodinnými příslušníky v listopadu navštívila Istanbul. V červnu 2014 velký počet tureckých bratrů i s rodinnými příslušníky navštívili Prahu na oficiální pozvání Lóže Dílo. V Praze se turečtí bratří spolu s bratry z bulharské Lóže Zvezdata na Sofia, jakož i s bratry z dalších zemí (Italie, Holandsko a Armenie) zúčastnili rituální slavnostní prací Lóže Dílo (Slavnost Růží). V říjnu téhož roku delegace Lóže Dílo navštívila opět Istanbul, kde se zúčastnila oficiální oslavy 60. letého výročí od založení Lóže Ahenk. Při této příležitosti se dne 18. října konala rituální práce, na které se Lóže Dílo a Lóže Ahenk sbratřili. Tímto je Lóže Dílo sbratřena dnes se dvěma zahraničními lóžemi.

Bratří z Lóže Dílo udržují i další zahraniční kontakty a navštěvují práce různých zahraničních lóží, v Evropě, i mimo evropský kontinent. Za zmínku stojí tradiční návštěvy br. Pasq. a br. Mar. v Italii, dále br. Mar. spolu i s některými dalšími bratry, např. S. Stan, M. Pas, P. Flei Lóže Akazii ve Winterthuru, Švýcarsko, dále pak návštěvy německých, anglických a dalších lóží.

V rámci České republiky Lóže Dílo velmi aktivně a bratrsky spolupracuje s Lóžemi Sibi et Posteris a Most.

Rituální práce znovu obnovných lóží se konaly na různých místech v Praze, nejčastěji v Clam-Gallasově paláci v Husové ul. na Praze 1, ale také v Anežském klášteře, v sále Energoprojektu v Gorazdově ulici a další. Velká Lóže již pod názvem VLČR (Velká Lóže České Republiky) konala některé své práce nebo shromáždění také v Památníku národního písemnictví v areálu Strahovského kláštera, v sále B. Němcové. (podrobné informace o dílnách pražských lóží lze nalézt v příspěvku br. V. Šeb. „Kde byly v Praze zednářské dílny“ uvedený v seznamu použité literatury a pramenů). V roce … se všechny pražské lóže nastěhovaly do zednářského centra v ul. Na kozačce 4 na pražských Vinohradech, kde provádějí svoje rituální práce a jen příležitostně, a to převážně z kapacitních důvodů, vyhledávají lóže jiná místa.

V září 2015 Lóže Dílo zahájila nový zednářský rok již se 22 bratry. A toto je velmi dobrý předpoklad pro budoucí úspěšnou činnost Lóže Dílo, která je opět připravena
pro psaní nové historie.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail