Zpět na program
STRUČNÉ CV

 

Zednářská linie :

V Řádu od roku 1996.

– 20 let Velikým Reprezentatem Velikého Orientu Itálie

– Veliký Reprezentant Veliké Lože Španělska

– Veliký Reprezentant Veliké Lože Valle di México

– Veliký Reprezentant Veliké Lože Ruska

– 2x Ct.M. Lože Santini

– 2. náměstek Velikého Mistra Miloše Hoška

– zakladatel Lože Santini 

– spoluzakladatel Lože San Miguel

– 2004 – 30° Skotský Ritus Starý a Přijatý

– 2006 – 32° Skotský Ritus Starý a Přijatý

– 2007 – 33° Skotský Ritus Starý a Přijatý

 

Radostné aktivity zednářského života : 

– organizování zednářských poznávacích výletů do jiných Obediencí spojených s návštěvou Rituálních prací místních L:., 2x Itálie, x-krát Turecko, Malta, Skotsko, Izrael

– přítomnost (jako zapisovatel) a součást vyjednávání při historickém sloučení VOČ a VLČR

– drobná pomocná ruka při zakládání Lože Pod Kamennou Růží Or:. České Budějovice a přilákání mezinárodních hostí na slavnost Vnesení Světla

– spoluorganizátor 1. celosvětového setkání italofonních L:. v Praze

– organizování Lóžové sbírky na pomoc tureckým bratřím postižených zemětřesením 02/2023

– v současnosti organizování výročí 100 let L:. Dílo

 

Obrazové přílohy:

 

Reprezentant:

Velký Reprezentant Velkého Orientu Itálie

Velký reprezentant VL Valle de Mexico

Velký Reprezentant VL Ruska

Skotský Ritus Starý a Přijatý

SSRSP 30°

SSRSP 32°

 

SSRSP 33°

 

Řády a vyznamenání

Řád Giordana Bruna – VO Itálie

Jmenovací plaketa k vyznamenání VO Itálie

Čestné členství L. Ahenk – Istanbul

Ostatní

Ceftifikát přřijatého daru od L. Ahenk

Zamyšlení CM L. Ahenk – Istanbul_Stránka 1

Zamyšlení CM L. Ahenk – Istanbul_Stránka 2

Založení L. Santini – tisk Itálie

 
Profánní linie : 

– cca 20 let spolumajitelem výrobního závodu na sanitární sortiment (odpadové systémy), v současnosti 22 zaměstnanců, obrat cca 100 mil.

– Funkce : Administrativně-finančně-obchodní záležitosti jako jednání s úřady, jednání s klienty a dodavateli, certifikace ISO a výrobně technické protokoly, finanční rozvahy, fakturace, v případě potřeby i řidič, dělník u stroje, apod.

 

Zpět na program